dota experts forum i vs you
 • leylaki ne demek
 • origami ne demek
 • halifelik ne demek
 • us ne demek
 • bazofil ne demek
 • taharrüş ne demek
 • zir ne demek
 • baliğ ne demek
 • naçar ne demek
 • yalıtkan ne demek
 • tahvil ne demek
 • nabız ne demek
 • epidemiyoloji ne demek
 • radon ne demek
 • zarar ne demek
 • galebe ne demek
 • vals ne demek
 • dadaizm ne demek
 • bara ne demek
 • safahat ne demek
 • nfl ne demek
 • zanka ne demek
 • vakit ne demek
 • maderzat ne demek
 • teşvik ne demek
 • kankan ne demek
 • jet motoru ne demek
 • caize ne demek
 • sadrazam ne demek
 • hümanist ne demek
 • abu ne demek
 • mai ne demek
 • lavuk ne demek
 • ortodontik ne demek
 • lakoz ne demek
 • mangal ne demek
 • muzip ne demek
 • faizci ne demek
 • agitato ne demek
 • sosyal ne demek
 • madeni ne demek
 • reeskont ne demek
 • kalevi ne demek
 • canevi ne demek
 • dubara ne demek
 • safdil ne demek
 • izafilik ne demek
 • mahlas ne demek
 • lipit ne demek
 • francala ne demek
 • izaz ne demek
 • girdap ne demek
 • sahtekar ne demek
 • zencirek ne demek
 • mabeyinci ne demek
 • ecinni ne demek
 • duetto ne demek
 • gastroskopi ne demek
 • latife ne demek
 • kanunuevvel ne demek
 • cetbecet ne demek
 • maltahumması ne demek
 • dramatize ne demek
 • samba ne demek
 • cenin ne demek
 • online ne demek
 • dekovil ne demek
 • limoni ne demek
 • gelembe ne demek
 • utanç ne demek
 • haddeci ne demek
 • gabro ne demek
 • salam ne demek
 • baldo ne demek
 • ihracat ne demek
 • farmakoloji ne demek
 • rotasyon ne demek
 • lake ne demek
 • arpalama ne demek
 • majör depresyon ne demek
 • daraban ne demek
 • lenfatizm ne demek
 • baratarya ne demek
 • asilzade ne demek
 • sardun ne demek
 • Leg Raise ne demek
 • nekroloji ne demek
 • Kelimemiz
  zincirleme
  zincirleme Ne Demek?

  Zincirlemek işi. - isim

  Birbirini izleyen, art arda gelen, müteselsil, teselsül. - sıfat

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Zincirleme laflarla karşı tarafın ekmeğine kat kat yağ sürerler.

  H. Taner

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  zincirleme Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  zincirleme Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  zincirleme Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  zincirleme Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  zincirleme Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  zincirleme Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  zincirleme Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi